Geometrický plán Nové Minkovice Tisk


Geometrický plán

Otevřeli jste geometrický plán lokality Nové Minkovice. Podle tohoto plánu si můžete vybrat parcelu vhodnou pro Váš investiční záměr. Na geometrickém plánu lze najít v každém rohu jednotlivé parcely číslo geometrického bodu, který je v terénu vytyčen plastovým znakem a dřevěným kolíkem, na kterém je číslo geometrického bodu rovněž uvedeno. Pomocí těchto kolíků „s čísly“ si každý může  „vytyčit“ pozemek v daném terénu a získat tak lepší představu o umístění parcely. Dále jsou v geometrickém plánu uvedeny i přesné délky jednotlivých stran parcel


Co je geometrický plán?

Geometrický plán je součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.
Geometrický plán obsahuje několik náležitostí: popisové pole, výkaz výměr podle katastru nemovitostí a nepostradatelnou grafickou část. Ta vzniká originálním mapováním na základě zeměměřičských prací, které se snaží zachytit aktuální skutečný stav, a to i v právní sféře. Celek pak potvrzuje katastrální úřad, kde je geometrický plán zanesen do dokumentace.


gpna-web-minkovicelze-zvetsovatjpg.jpg